top of page

Med hjälp av Hyposyntes®
kan jag hjälpa dig att funka bättre

Hyposyntes® är en kraftfull, effektiv och snabb terapi som bygger på djupgående, väl beprövade, coachande och terapeutiska kombinationer och inslag som exempelvis hypnos, sedonametoden och mindfulness/soulfulness. Som klient upplever du oftast att stress, oro, ångest, känslor av oduglighet, rädslor samt andra upplevda problem i såväl det yttre och inre, upphör att existera under och efter sessionerna. Metoden ger positiva permanenta förändringar oftast redan efter ett par behandlingar. 

RH6.jpg
RH6.jpg

Djupt där inne har du svaret

Mina erfarenheter

I mer än trettio år har jag arbetat som designer på flertalet namnkunniga design- och annonsbyråer. Samtidigt har jag lett och leder intensiv- och yogapass på bla, F&S. Jag har förstått kvaliteten att lyssna till de kunder jag haft och har för att skapa god design och att leta efter kroppsliga känslouttryck för att då kunna påverka och ta beslut.

 

Människans inre har alltid intresserat mig, så steget att via Hyposyntesmetoden hjälpa människor att må och funka bättre känns verkligen meningsfullt med de resultat det ger.

 

Utbildningar / erfarenheter

  • Utbildad designer på HDK 1982

  • Intensiv- och yogaledare F&S sedan 1992

  • Training for life / Baravara 2002

  • Utbildad Reconnective Healer 2010

  • Utbildad i Vipassana 2019

  • Hyposyntesterapeut 2021

 

Sagt av andra:

"Michael lämnar ingenting åt slumpen. Han är professionell in i minsta detalj men samtidigt med en otrolig personlig värme. I sin Hyposyntes lyckades han få mig till en utomkroppslig upplevelse där min livsväg blir tydlig och mina hinder nystas upp, så jag kan fortsätta framåt med inre ljus och fylld med kärlek.

All heder och tack Michael för din guide på min resa."

/ S

"Michael får dig att våga gå in i ditt inre. Vilket kan vara både svårt och obekvämt. Men med Michaels fantastiska guidning och stöd kommer du att våga känna det som varit / är svårt ( vilket kan vara omedvetet ) Detta kommer sedan göra att du får uppleva inre frid.

Jag kan varmt rekommendera Michael som verkligen berör"

/H

" I felt immediately relaxed and comfortable with Michael. He has an uncanny ability of getting to my deepest emotions and issues amazingly quickly.

He guided me to a safe place to go beyond and meet my inner core, heart intelligence and inner wisdom with ease and grace in a very natural and relaxed way. It helped me clear and resolve my emotional state to move on and decide how I wanted to approach my presence and future in a different way. 

I wholeheartedly recommend Michael for his counselling with hypnosis and healing skills."

/ U

"Metoden går rakt in i kärnan utan att fastna i intellektets irrgångar. Kommentar från någon som provat olika terapiformer." / T

"Det var en livsförändrande upplevelse för mig. Jag kände mig trygg under hypnos och upplevde känslor / energier som förut var svåra att reda ut. Men några dagar efter tredje sessionen försvann många blockeringar i mitt liv som jag hade upplevt utan att ens vara medveten om dem. Allt detta resulterade i mer energi och en känsla av lätthet, till och med frihet i min vardag. Jag är väldigt tacksam mot Michael som stödde mig genom den här resan med professionalism och empati." / K

"Jag upplever att Michael har en stark vilja och commitment att facilitera en process i mig som verkligen hjälper mig framåt i livet. Jag känner att han 100% och på riktigt vill bidraga till min utveckling som människa. Jag upplever att han är väldigt närvarande och engagerad i min utveckling och känner mig lyssnad på. Dessutom var det en lugn och samtidigt skön stund och jag gick därifrån med en tydlig och meningsfull bild att jobba vidare med. Jag fick insikter och ytterligare pusselbitar på plats vad gäller min personliga utveckling." / J

Din tur att funka bättre

I mitt sätt att arbeta kopplar jag ihop Hyposyntes med Vipassana och får på så vis ett mer effektivt resultat. Jag utgår alltid från personen jag har framför mig för att kunna ge vad som är bäst i stunden. 
Glöm aldrig att du är värd att finna ditt naturliga tillstånd av harmoni och balans.

Så här går det till:

Mötet börjar alltid med en stund då du förklarar vad det är som behöver hanteras. Det kan vara väldigt tydligt eller ligga lite gömt. Samtalet oss emellan kommer då att försöka att hitta en "ingång" i det som stör. Då det blir tydligare börjar steg två.

 

Nu hjälper jag dig ner i ett hypnotiskt tillstånd där du lättare kommer i kontakt med de känslor som påverkar ditt handlande - kanske helt omedvetet. Då du är i detta tillstånd guidar jag dig till olika frågeställningar som du hanterar i detta medvetandetillstånd - och det är här som förändringen / upplösningen sker.

 

Därefter tar jag dig tillbaka till full vakenhet och vi avrundar för att ev. fortsätta att träffas igen.

Erfarenheten visar att med den här metoden brukar det räcka med en till ev. några tillfällen för att hantera och justera det som var ett problem.

Hela processen / sessionen brukar ta 1,5 - 2 timmar.

 

Priser:

Pris privatpersoner: 1600 kr för 90 min inkl moms
Pris företag: 1600 kr för 90 min exkl moms

 

Bokning:
Michael Ringvall: 0709 70 76 16 ringvall@xperience.se

 

Om du är nyfiken men osäker så ring gärna så försöker vi reda ut din osäkerhet.

RH11.jpg

Vägen ut i frihet
börjar där inne

M2 2022.jpg

"Ja det tror jag"

Att fråga - att undra kostar ingenting och kan ge dig de svar du behöver.

bottom of page